Hyposecure (schuldsaldo verzekeringen)

Een schuldsaldoverzekering wordt onderschreven binnen het kader van een hypothecaire lening. Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de lening, betaalt de maatschappij het saldo van de schuld op dat ogenblik aan de kredietverstrekker. M.a.w. bij overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van de lening wordt de lening in een keer door ons afbetaald.

U kan kiezen uit drie formules :

  • Hyposecure Family : dit tarief garandeert een vaste premie gedurende de volledige looptijd
  • Hyposecure Affinity : een variabel tarief dat tijdens de looptijd kan worden aangepast.
  • Hyposecure Life

Naast de verzekering bij overlijden heeft u bij Patronale Life ook de mogelijkheid een bijkomende dekking aan te vragen bij permanente invaliditeit. In dit geval betalen wij, mocht u slachtoffer worden van een ongeval waarbij u niet meer in staat bent te werken, de volledige nog openstaande schuld bij uw kredietverstrekker. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over uw maandelijkse aflossingen.

 

Segmentatiecriteria

Om u een verzekeringspolis te kunnen aanbieden, moet Patronale Life het te verzekeren risico analyseren. Dit risico bepaalt immers of u een polis kan worden aangeboden en aan welke voorwaarden. Hiervoor worden enkele criteria gehanteerd, dewelke segmentatiecriteria worden genoemd. Klik hier om meer te lezen over de segmentatiecriteria.